Úvod - akce a novinky

Kdy je potřeba řidičák skupiny B+E?

přívěs
přívěs
Rozdělení řidičských oprávnění do skupin upravuje § 81 zákona 361/2000. Z něho vyplývá, že řidičské oprávnění skupiny B+E je potřeba vždy, když maximální přípustná motnost soupravy převyšuje 3 500 kg a současně maximální přípustná hmotnost přívěsu převyšuje 750 kg. Pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, je zapotřebí B+E tehdy, je-li maximální přípustná hmotnost přívěsu větší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla, k jehož řízení opravňuje skupina B. Ovšem i v tomto případě je nutno dodržet ustanovení vyhlášky 341/2002 o spojitelnosti vozidel do souprav: okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla .

Karavan k zapůjčení

Nabízíme možnost zapůjčení karavanu, spaní pro 4 osoby, kuchyňka, plyn, voda.

karavan
karavan
.

Vítejte na internetových stránkách firmy Jiří Koubovský. Zaměřujeme se na poskytování služeb motoristům, v oblasti autodopravy a přípravu nových řidičů.

Mohu mít na zadní časti auta reklamu?

Ano, ale v těsné blízkosti tabulky registrační značky nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, není-li stanoveno jinak.